Go to main content.

Wpływ społeczny i zrównoważony rozwój

A doctor speaks with a mother and child

Alcon dąży do poprawy jakości życia, wzmacniania społeczności i tworzenia długoterminowej wartości poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów poprawiających wzrok. Nasza strategia opiera się na zobowiązaniu do umożliwienia społecznościom dostępu do kluczowych usług opieki okulistycznej, aby każdy mógł widzieć doskonale. Koncentruje się ona na trzech obszarach - Brilliant Lives, Brilliant Innovation i Brilliant Planet - i obejmuje cele w zakresie wpływu społecznego i środowiskowego, za realizację podejmujemy odpowiedzialność i mierzymy postępy w tym zakresie.

A smiling man with a young girl on his shoulders, holding hands, with a brilliant sun and a bright blue sky behind them

Brilliant
Lives

Alcon dąży do tworzenia warunków, w których uleczalne i możliwe do uniknięcia choroby oczu będą traktowane z należytą uwagą. Ponad 1,1 miliarda ludzi żyje z nieskorygowanymi wadami wzroku - 90% z nich mieszka w krajach o niskim i średnim dochodzie.1 Alcon pomaga swoim partnerom tworzyć dostęp dla lokalnych społeczności do kluczowych usług opieki okulistycznej, aby każdy mógł widzieć doskonale, bez względu miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy status społeczno-ekonomiczny.

A young woman researcher in the lab, smiling at the camera.

Brilliant
Innovation

Nasze zróżnicowane talenty i kultura ciągłego doskonalenia napędzają innowacyjność firmy Alcon, czego wynikiem są najlepsze w swojej klasie produkty, które zmieniają życie i są przy tym bardziej zrównoważone, zwiększają efektywność leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Dzięki innowacjom, mocnym korzyściom ekonomicznym i zaangażowaniu w podejmowanie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, staramy się zapewnić wszystkim pacjentom wysokiej jakości opiekę okulistyczną, na jaką zasługują.

A man under some solar panels in a blue Alcon shirt, taking notes.

Brilliant
Planet

Alcon troszczy się o naszą planetę i pomaga tworzyć bardziej zrównoważony świat, aby każdy mógł żyć doskonale. Ponieważ około 90% naszych produktów wytwarzamy wewnętrznie, jesteśmy w stanie zarządzać naszym śladem środowiskowym poprzez zwiększenie wydajności i optymalizację w celu ograniczenia emisji, zużycia wody, produkcji odpadów i stosowania substancji chemicznych. Nasza globalna strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na czterech priorytetowych tematach: zrównoważonych produktach i usługach, efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji odpadów operacyjnych i zarządzaniu zasobami wodnymi.

Cele w zakresie wpływu społecznego i zrównoważonego rozwoju

Cele w zakresie wpływu społecznego

Do 2025 r. wsparcie filantropijne i programy szkoleniowe firmy Alcon pomogą poprawić wzrok 5 milionom osób z nieleczoną zaćmą z krajów o niskim i średnim dochodzie, w tym 1 milionowi osób uznanych za niewidome z powodu zaćmy.

Do 2025 r. pracownicy Alcon pomogą poprawić wzrok i zwiększyć szanse na sukces w nauce, przeprowadzając 150 000 badań przesiewowych wzroku u dzieci i zapewniając kompleksową opiekę potrzebującym.

Cele dotyczące wpływu na środowisko

Do 2030 r. Alcon osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w skali globalnej (emisje w zakresie 1 i 2).

Do 2030 r. Alcon wycofa ze składowisk odpadów 100% odpadów innych niż niebezpieczne, generowanych w zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dowiedz się więcej o naszych działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

The cover of the Alcon 2022 Social Impact and Sustainability Report, showing a young girl blowing bubbles into the air.

Raport dotyczący wpływu społecznego i zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj o naszych postępach i wynikach:

Raport dotyczący wpływu społecznego i zrównoważonego rozwoju za rok 2022

Wcześniejsze raporty

Raport Odpowiedzialności Biznesu 2021
Raport Odpowiedzialności Biznesu 2020
Raport Odpowiedzialności Biznesu 2019

Wyróżnienia

Certyfikat Great Place to Work - Instytut Great Place to Work (Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur, Filipiny, Tajlandia, Malezja, Australia i Nowa Zelandia)

Top Employer - Instytut Top Employers (Brazylia, Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Polska, Hiszpania i Szwajcaria)

Najlepsze miejsce pracy w Teksasie - FortuneNajlepsze miejsce pracy dla równości osób LGBTQ+ - Indeks równości korporacyjnej kampanii na rzecz praw człowieka

Najlepsza firma pod względem sponsoringu - DiversityInc


Dowiedz się więcej o naszych wyróżnieniach w Kariera.

Referencje

1 IAPB, Atlas wzroku – Międzynarodowa Agencja Zapobiegania Ślepocie (iapb.org)